Pagini

joi, 26 ianuarie 2012

Cetățeanul turmentat și misticismul

În tehnica misticismului intră cultul pentru simboluri, fie vii (sfinţi, prelaţi), fie iconografice. Punctul moral cel mai ri­dicat al catolicismului medieval este acolo unde se conferă femeii favoarea de a simboliza autoritatea divină. A transcende viziunea venerică a femeii şi a deplasa erotica în zonă spiri­tuală, aceasta este opera misticilor. Cetăţeanul turmentat este capabil de un asemenea cult şi în sensul acesta trebuie inter­pretat memorabilul său strigăt: „în sănătatea coanii Joiţichii! că e damă bună !” înnobilînd expresia prin latinizare, coana Joiţica este deci o „domina bona”. Noi ştim că Zoe comite un adulter, pe care Cetăţeanul îl cunoaşte prea bine, n-avem apoi nici o informaţie că ar fi milostivă, sau măcar bună la suflet.
 Pe Cetăţean, de ebrietatea căruia are oroare, ea pune să-1 dea afară. Prin urmare, prin „domina bona”, Cetăţeanul turmentat înţelege o însuşire suavă, evocînd Spiritul. Da, Coana Joiţica e culpabilă, dar şi Măria a conceput fără nupţii. Păcatul la femeie are caracterul unei revelaţii a Verbului prin procreaţie. Nici unul dintre eroi, de altminteri, nu arată o cît de mică iritaţie morală la ideea că Zoe a păcătuit. Aşadar Cetăţeanul turmentat are sentimentul suavităţii femeii, a impecabilităţii ei în plan duhovnicesc. în privinţa aceasta, aparţine familiei lui Jupîn Dumitrache şi a lui Trahanache. 

Oricît de dur ar fi regimul în care „dumnealui” ţine pe Veta, e indubitabil că Veta se bucură de un mare prestigiu, în virtutea chiar a slă­biciunii ei. Veta este fricoasă („Ce ţi-e şi cu muierea fricoasă !”) şi „ruşinoasa”. Această clin urmă însuşire (pudor) 6 un semn al inocenţei sale în care crede „dumnealui”.”

G. Călinescu, Domina Bonna

Niciun comentariu: