Pagini

marți, 24 ianuarie 2012

Ce visa Vasile Lupu? Împărăție! Bravo lui!

Când Vasile Lupu a adus tipografie, când a împrumutat de la ruşii de apus elementele trebuitoare pentru a întemeia tiparul său de la Iaşi, când a vrut să vădească înaintea creştinătăţii întregi că şi el, aşa cum făcuseră împăraţii bizantini de odinioară, pe care el voia să-i imite şi în nume, dă îndemnuri şi sprijin în ale cărţii, pe lângă celelalte merite pe care le are ca ridicător al celor mai frumoase monumente bisericeşti, făcute doar din piatră împodobită şi suflată cu aur, el a cerut şi lui Varlaam să dea un răspuns la Catehismul calvinesc care se tipărise în Ardeal. Varlaam a dat „Răspunsurile“ lui.

Mergând Varlaam în Bucureşti, a făcut cunoştinţă cu cineva, cu care vom face şi noi cunoştinţă îndată, cu cumnatul lui Matei Basarab, Udrişte Năsturel, cel cu trei nume: Udrişte, de acasă, Oreste din greceşte şi Uriil pe evreieşte. Nimic mai interesant nu trebuie să fi fost decât întâlnirea între Varlaam şi între Udrişte-Oreste-Uriil, unul vorbind în moldoveneasca lui, altul exhibând slavoneasca, latineasca, greceasca şi întâmplător şi evreiasca lui.

Udrişte l-a îndemnat şi el pe Varlaam la răspunsul pe care ca mitropolit fu silit să-l scrie: când acest răspuns se va publica, se va vedea cât de mediocru teolog era mitropolitul Moldovei. Dar părintelui Varlaam i s-a cerut, de spiritul vremii, să facă şi o Cazanie şi el a făcut pe aceea care-i poartă numele. ”

Nicolae Iorga

Niciun comentariu: