Pagini

vineri, 20 ianuarie 2012

A, da, mai trebuie ceva, tot după opinia lui D. Gusti

Mai sunt însă şi alte ştiinţe cu acest caracter realist, ştiinte de observaţie şi mânuire exactă a faptelor, cu gânduri teoretice, explicative, cum sunt Economia Politică, Dreptul, Etnografia, Folklorul, Psihologia Socială, Lin­guistica, Geografia Socială, etc. Se impune deci să fixăm poziţia Sociologiei şi faţă de aceste ştiinte, cu atât mai mult că unele din ele, cum sunt de pildă, Etnografia şi Folklorul, întreprind de mult cercetări la teren, intinse şi folo­sitoare, prin care îşi întretaie activităţile şi îşi împletesc străduinţe1e cu ale disciplinei noastre. 

Ce aduce nou Sociologia faţă de acestea şi ce devin ştiin­tele sociale amintite prin apariţia şi desvoltarea Sociologiei? Are Sociologia vreun rost în sistemul stiintelor sociale? Poate ea să absoarbă şi să înlocuiască toate ştiintele sociale? Care este soluţia de împăcare a acestor conflicte dintre ştiinte, cu condiţia să se salveze mai presus de toate interesele adevărului? Iată problemele care ni se pun şi care îşi găsesc o deslegare, credem mul­ţurnitoare şi intemeiată în sistemul nostru de gândire şi în practica noastră monografică, pe care urmează să le înfăţişăm pe scurt, şi în această privinţă, aici, ca şi în capitolele următoare.” 

D. Gusti

Niciun comentariu: