Pagini

vineri, 20 ianuarie 2012

Petre Andrei: Opinii despre rase

Din primul punct de vedere, rasa apare în mod clar ca un fapt zoologic, deşi diferiţi oameni de ştiinţă care s-au ocupat special sau incidental de această problemă au variate păreri în această privinţă. Iată, de pildă, A.C. Haddon şi v. Luschan susţin că ceea ce deosebeşte rasele una de alta nu sunt numai caracterele fizice, exterioare, ci şi limba şi întreaga civilizaţie a popoarelor. Ba alţii adoptă chiar în clasificarea raselor un complex de caractere fizice şi psihologice.


Nu citez pentru dovedirea acestei păreri decât modul cum clasifică rasele Giddings, de unde se poate vedea acest amestec de caractere fizice cu cele psihice.
El deosebeşte: rase etnice pure, rase glotice, care constau din fragmente de rase etnice deosebite după limba şi cultura lor, rase cromatice, după culoare, şi rase cefalice, după forma craniului şi indicele cefalic. Contra acestei păreri sunt alţii, care socot că rasele sunt caracterizate numai prin însuşirile lor fizice, prin caracterele
lor anatomice şi fiziologice, prin elementele somatice. 

Fără îndoială că din punct  de vedere biologic se constată o deosebire evidentă în constituţia şi aspectele indivizilor de rase diferite. Un negru e aşa de deosebit de un alb, încât nu e nevoie să fie cineva om de ştiinţă ca să-şi dea seama de caracterele deosebitoare ale raselor şi să vadă dacă există tipuri fizice diferite de oameni.”

Petre Andrei

Niciun comentariu: