Pagini

sâmbătă, 7 ianuarie 2012

Ţuţisme aristocratice


”Nietzsche, Emil Cioran, Sartre, Heidegger şi toţi existen­ţialiştii sunt pitoreşti şi plebeieni. Shaw este un plebeian.

— Nietzsche, un plebeian? G.B.S., un plebeian al spiritu­lui?
— Nu te mira. Toţi sunt rafinaţi. Plebeienii sunt rafinaţi şi pitoreşti. Aristocraţii sunt plini de simplicitate. Şi ţăranul este un aristocrat.

 Ţăranii şi aristocraţii au prejudecăţi de clasă care-i ridică din animalitatea simiescă. Saltul de la animal Ia om se face prin prejudecăţi: legi de onoare, creştinism, morala omului de omenie, filantropie, ospitalitate. Plebeianu nu cunoaşte decât legea burţii, ambiţiei, pofta de putere.

Existenţialiştii sunt animale putrede, atraşi de putrezi ciune, de descompunere morală, rafinaţi şi pitoreşti.
Omul adevărat, omul-om, are un tezaur de reguli pes li­căre nu trece.

Ţuţea ilustrează cu un conflict în tramvai, dintre o cucoană şi o ţigancă. Ţiganca, zvârlugă, i-a luat locul. Cucoana ofuscată suspină ceva despre lipsa de maniere a ţiganilor.
Ţiganca zice:
— Cucoană, vezi-ţi de treabă, nu intra pe cuţitul gurii mele, că nu te spală nici două Dâmboviţe.”

Petre Pandrea, Memoriile mandarinului valah

Niciun comentariu: