Pagini

marți, 17 ianuarie 2012

Mihai, înconjurat din toate părțile...

Mihai nu bănuia nimic de furtuna ce îl amerinţa. El se încredea încă în steaua sa şi în fatalitate, această superstiţie a oamenilor cărora mult le-a slujit norocul. El vedea bine că polonii sau turcii nu-l va lăsa mult în odihnă, dar socotea că, cu spri­jinul Austriei, de care nu să îndoia, va putea lesne a pedepsi îndrăzneala duşmanului.
 Se vede că Mihai să ţinea de hotărîrea sa d-a porni împotriva turcilor ca să le ia Banatul, dupe cum se făgăduise Austriei. El nădăjduia că, pe lîngă folosul d-a uni Banatul cu celelalte ţări române, printr-acest război va cîştiga încă cu totul încrederea Austriei, temătoare ca el să nu să alieze cu turcii.

Spre acest sfîrşit, Mihai avea nevoie d-a fi sigur că nu va fi izbit de poloni. Pentru aceea trimise la craiu Poloniei doi soli, pe George Ratz şi Stroie Buzescu, boier însemnat, spre a-i arăta pricinile care 1-a silit a coprinde Moldova, asigurîndu-1 că „nu are de gînd a face nimic îm­potriva Republicei Poloniei şi a craiului ei, că încă el se pune la voia craiului, îmbiindu-1 cu prietenie şi bună vecinătate, numai să voiască a se uni cu creştinii şi a se lepăda de alianţa turcească". 

Pretinde Bethlen că această solie era o prefacere din pârtia lui Mihai, ca să îtişale pe craiul Poloniei, dupe cum înşelase pe Andrei Bathori şi pe Ieremia Movilă, şi a-1 izbi fără veste şi fără a fi gata de apărare ;' iar că scopul lui Mihai era de a subjuga Polonia ; că solii săi, sosind la Sathmar, spuseră în numele lui. Mihai, la ofiţerii împăratului ce găsiră acolo, că Mihai are mare prietenie către arhiduca Maximilian şi are de gînd să-1 facă crai al Poloniei ; că întru aceasta are corespondinţă tainică cu duca ţării muscăleşti, pentru ca muscalii de o parte, Mihai de alta şi Maximilian de a treia parte, într-aceeaşi vreme să izbească Polonia ; că pe urmă, comunicînd la acei ofiţeri solia lor către craiul Poloniei, ei asi­gura că merg la dînsul numai spre a-i da mai multă încredinţate de gîndurile lui Mihai ; dar într-adevăr proiectele acestuia ţintea întru a goni, de se va putea, pe craiul Poloniei, pe urmă a da mai lesne deoparte pe Maximilian şi a-şi asigura pentru sine crăia Po­loniei.

Niciun comentariu: