Pagini

vineri, 20 ianuarie 2012

Cum să ne gândm la folclor

”Principial, textul folcloric, oricare ar fi apartenenţa sa categorială, este dublu dependent de context - o dată, de contextul cultural sau genetic, pe care îl interpretează, a doua oară, de contextul său situaţional sau generic comunicaţionat), care se instituie în interpretant al textului. 

Textul folcloric ca interpretant al contextului cultural constituie o sursă preţioasă de informaţii de istorie socială şi de mentalităţi, pe care, uneori, sursele scrise, documentele, nu le-au păstrat cu atâta exactitate sau atât de nuanţat, ori nu le-au păstrat deloc, dată fiind puţinătatea lor, în spaţiul cultural românesc şi sud-est european în ansamblu, unde scrisul a intervenit atât de târziu ca vehicul de cultură.”
 ”Dacă societăţile occidentale posedă docuinente scrise care pot uneori să înlocuiască observatiile directe, de teren, arhivele sunt rare sau lipsesc în numeroase ţări din Enropa Orientală. Trebuie deci consemnat cât mai rapid ceea ce supravieţuieşte trecutului...”   

Prof. dr. N. Constantinescu   

Niciun comentariu: