Pagini

duminică, 8 ianuarie 2012

Acte de deces pentru realismul socialist


”O acţiune de detaşare teoretică de trecut constă în organizarea unei controverse la capătul căreia se află relevarea absurdității noţiunii de metodă de creaţie realist-socialistă. Tactica este complexă şi ingenioasă: realismul socialist nu e infirmat indirect, vizându-se în primul rând teoreticienii lui locali, care au uzat de noţiuni dogmatizate, chiar dacă nu ei le-au inventat. Suferinţele logice cunoscute ale gândirii estetice marxist-leniniste sunt prin urmare atribuite unor executanţi, elementele ideologice infailibile  au fost manipulate inadecvat sau nejust de activişti incompetenți. 

Acţiunea este inaugurată cu articolul Cu privite la noţiune „metodă de creaţie artistică" (Luceafărul, an 8, nr. 12/17| 5.6.1965) de Gheorghe Achiţei, pentru care metoda de creație constă dintr-un „număr de procedee utilizate în vederea producerii a cercetării, studierii unor lucruri sau fenomene identice.

Creaţia nu coincide cu producţia: „Creaţia se deosebeşte de producţie în primul tind, prin aceea că e originală, că ne comunică unele adevăruri necunoscute."  

Marian Popa, Istoria literaturii române de azi pe mâine

Niciun comentariu: