Pagini

vineri, 6 ianuarie 2012

Noi și Balcanii

”În primele secole ale erei creștine, populația romanizată era răspândită în tot spațiul carpato-balcanic, existând un continuu de populație romanizată din Dacia și Tracia până în Iberia. 

Ca atare, într-o perspectivă diacronică, trebuie să ținem seama de realitatea demografică a secolelor V–VII p. Ch., respectiv de realitatea socio-politică ce reflecta primele contacte strânse dintre romanitatea răsăriteană și primele grupuri slave.

Este vorba, desigur, de slavii care, traversând teritoriul românesc nord-dunărean, s-au stabilit la sud de Dunăre, constituind nucleul de bază al popoarelor și al limbilor sud-slave.

Ne-am propus ca, în paginile ce urmează, să discutăm problema celor mai vechi împrumuturi romanice (protoromânești și protodalmate) în limbile slave, în primul rând în limbile sud-slave, fără a ocoli cazurile în care unele cuvinte au cunoscut o răspândire mai largă, fiind împrumutate și de alte grupuri slave (occidentale sau orientale) sau de maghiari.”


dr. Sorin Paliga

Niciun comentariu: