Pagini

vineri, 20 ianuarie 2012

Cum a fost dăruit C. Brâncuși lumii

”În puţine cuvinte, iată întîmplarea care pune pe Brâncuşi pe Drumul Nou. Ca tuturor copiilor, lui Brâncuşi i-a fost drag cuţitaşul. E cel mai bun prieten al celor micuţi. Cu el, dintr-o ramură, dintr-un lemn, copilul, crestînd, visează, scobind, pătrunzînd, închipuind o lume din semne pe o ramură. Magia semnelor de lemn e alfabetul, die „Buchstaben" ale popoa­relor germane, dar mai ales e Zisul destinelor în aruncarea lor augurală. Aceasta e de reţinut de noi, veri primari, căci geţi, ai popoarelor de Nord.


Brâncuşi era dibaci. Din cuţitaşul lui ieşeau lucruri care încremeneau. Inorederea-i în meşteşugul cuţitaşului îl făcu să se prindă că va face cu mîinile lui şi cu cuţitaşul o vioară ! o taină sonoră pentru el ! Dar s-a în­cumetat...
Prinsoarea fu ţinută şi după o vreme, din blăniţele subţiri şi flexibile ale unei lăzi de portocale, lustruite cu sacîz topit, cu strunele întinse sub căluşul care nu mai putea, vioara apăru ca o mirare, ca o uimire.
Vestea lăţindu-se printre clienţii paharelor pe care „băiatul" Brâncuşi le umplea, aceştia trimiseră, ca să se încerce vioara, după lăutar.
Venit, pipăind smerit şi cu neîncredere instrumentul asupra căruia i se cerea o apreciere competentă, ţiganul nostru, după ce s-a asigurat că nimic nu-1 ameninţă şi nici o păcăleală nu-1 încearcă şi nici nu-1 aşteaptă, luă curaj, o aşeză sub bărbie şi ce minune ! Vioara răsună sub arcuşul lui ca nici una alta, mirarea şi neaşteptatul contribuind la acest efect major.

Laudele nu mai cunoscură nici o oprelişte, ba era ca un fel de întrecere acum.
La această întâmplare, Omul Destinului era de faţă. Destinul, ca şi moartea, are înfăţişătorul lui. Omul Destinului lui Brâncuşi, simplu dar nesfârşit de cumsecade, cu simţ adînc al vieţii — bineînţeles el nu a luat cunoştinţă de potenţialul de devenire care sta în acest copil —, dar a simţit chemarea de a fi ,,Cristoforul" acestui băieţaş. Grecescu îi era nu­mele şi de îndeletnicire perier. Prin el Brâncuşi fu dăruit de data aceasta lumii.”

V.G. Paleolog

Niciun comentariu: