Pagini

marți, 3 ianuarie 2012

Clujul în 1921, cân a apărut revista Gândirea

„Clujul — îşi aminteşte Cezar Petrescu — găzduia în primăvara anului 1921 „o gălăgioasă colonie de juni cărturari sosiţi din toate ungherele vechiului regat să cunoască o ţară, înzestrată în himerica noastră închi­puire cu toate darurile unui pămînt al făgăduinţei". 

Zia­rişti, acei „juni cărturari" îşi atribuiseră, împreună cu confraţii ardeleni, „o chemare mesianică" şi, făcînd „jur­nalism pentru toate partidele", „dădeau întîietate", în coloanele celor patru gazete clujene pe care le redac­tau (Patria, Voinţa, România, Ţara noastră), „probleme­lor generale şi faptelor de cultură românească". 

În po­lemici joase nu se angajau; nu se lansau în „patetice injurii şi viclene atacuri la cinstea şi la viaţa privată a foştilor, a prezenţilor sau viitorilor miniştri". Serile, lu­au loc împreună la „o masă mereu înnădită" în restau­rantul „New York", devenit „cartierul general al presei române din Cluj". Lucian Blaga, Adrian Maniu, Gib I. Mihăescu, Emil Isac, Radu Dragnea, pictorul Demian, D. Tomescu, D. I. Cucu, Cezar Petrescu, aceştia erau, între alţii, tinerii în cauză, decişi să „înnoade firul rupt" al tradiţiilor culturale ardelene.
 Era o îndatorire ce li se impunea cu atît mai imperios, cu cît presa minorităţilor constituia pentru ei un stimul. ” 
Dumitru Micu

Niciun comentariu: