Pagini

miercuri, 4 ianuarie 2012

Povestea tutunului: un text tipărit la Sibiu în 1801

 Părinte sfinte, eu sănt Galaai, dimonul care sănt căpitan preste toţi dracii şi săni mai încredinţat la împăratul nostru Satana pentru slujbele care-i fac cu credinţă; şi mai mult pentru aceasta am socotit noi toţi pentru ca să facem şi  noao vre o mirodenie, şi ni-am strâns toţi în muntele acesta al Carmilului, şi socotind aceasta adică am pus o tidvă şi ni-am beşit într-ănsa toţi şi am za , că ce va işi dintr-ănsa să ne fie spre mirosul nostru; şi am pisateo şi s-au făcut sămânţa aceea tiutiun, şi va fi noao miros, că aceea va trage oamenii pre na­suri şi pre guri, şi ăntăiu vor tragi păgânii şi apoiu ţiganii şi apoiu creştinii, şi să va înmulţă de la răsărit până la apus, şi să va îndemna boierii, încă şi din cei bisăriceşti, că va fi mai cu preţu decât tămăia; şi întăiu va trage tiutiun, apoiu va mergi la biserică; şi măcar de nu vor trage unii, dar cum vor işi de la biserică după sfânta nafură, îndată vor trage tiutiun; şi fără tămăi or pute trăi, iar fără tiutiun nu vor pute nici o ză; şi gura lor vor pute ca cuibul pupăzăi, şi dinţei lor va ave smoală; şi orcare va be îndigrabă arce voie a noastră va face, şi mai cinstit la înpăratul nostru va fi; măcar de trei ori de va trage cu totul la noi va fi, şi mai cinstit ăl vom face din plata sa, şi parte di-npărăţei ăi vom face. Deci cine s-ar întâm­pla ca să cadă întru această greşală şi înşălăciune diiavolească, cu toată blagosloveniia ne rugăm ca să se lasă şi să se părăsască de acel lucru diiavolesc; iară cine s-ar întâmpla să nu crează sau să nu să părăsască de acel lucru înşălătoriu, unul ca acela să fie legat şi afurisăt de 15 părinţi de a Ierusalimului, di vremi ce să face prieten şi priimitoriu tocmeielor diiavoleşti; ce mai vărtos de aceasta să se ferească .şi cu totul să se lepede, şi încă şi pe alţăi să înveţe a să lepăda; şi pentru această greşală datoriu este fieştecare, din cei oare vor fi căzut întru acest păcat, tă­mâie bisericei să aducă în toată vremiia; şi care să va lepăda de acest păcat, acela să fii blagoslovit şi fericit în vecii vecilor, amin".
B.P.Haşdeu

Niciun comentariu: