Pagini

vineri, 20 ianuarie 2012

C. Pricop despre romanul ”Dincolo de iubire”

Eşecul lui (al personajului din carte, n.n.) e spre succesul lui Petre Anghel ca­re a scris un roman amuzant, condus cu o mînă sigură, ştiind să facă dintr-o poveste de dragoste ca atîtea al­tele  o  desfăşurare  de   ironie bine calculată, — reversul unui penetrant simţ de observaţie. „Serio­zitatea" primelor pagini (drumul pînă la Gara de Est) era necesară pentru crearea premiselor „realiste" cărora avea să le urmeze povestea în care primează ambiguitatea. 

„Mîna" auto­rului aproape nu se simte, personajul îşi creează romanul, antrenîndu-1 pe cititor în tribulaţiile sale, aducînd, în acelaşi timp, a fapt real şi a fantazare. Finalul este şi el pe măsura acestei demonstraţii de stăpînire a mijloacelor narative. În mo­mentul cînd lucrurile se complică, Paul Nicodim ia o hotărîre imprevizi­bilă : abandonează, deodată, şi pe atră­gătoarea Eveline şi nu mai puţin atră­gătorul oraş întorcîndu-se, cu primul tren, acasă. Eroul, se pare, îşi cunoaş­te foarte bine limitele, iar autorul are calitatea de a nu-i falsifica natura în nici un fel.!”


Constantin Pricop, Convorbiri literare

Un comentariu:

Anonim spunea...

visul eroului nu are limite. noul roman va vorbi despre certitudinile din visul lui.