Pagini

luni, 2 aprilie 2012

H. de Balzac văzut de E. Faguet

El însuşi are faţă de cititor maniere de prost-gust. E vanitos, pedant, îşi etalează cu încîntare şi fără subtili­tate erudiţia, îşi întrerupe povestirea pentru a vă spune : „Sculptura este, ca şi arta dramatică, cea mai grea şi totodată cea mai uşoară dintre toate artele. — Michelangelo, Michel Colurnb, Jean Goujon, Fidias, Praxiteles, Policlet, Pujet, Canova, Albert Dürer se înfrăţesc cu Milton, Vergiliu, Dante, Shakespeare, Tasso, Homer şi Mo­liere, înfăptuirea aceasta e atît de măreaţă, încît o sin­gură statuie poate să-1 facă pe un artist nemuritor... Dacă Paganini..."1 Şi încă două pagini de reflecţii tot atît de noi şi de originale.
În altă parte, o disertaţie despre prezicere, în alta despre amorul la englezi în comparaţie cu amorul la francezi (Crinul din vale). Domnul Homais şi-a amintit de acest lucru în convorbirea lui eu Rodolphe despre fe­meile din diferite ţări. Dar, cum domnul Homais e un om de gust, a scurtat-o.
Balzac are idei de ajutor de notar dintr-un oraş mic cu privire la aerul şi aspectul exterior al artiştilor : „Tâ­nărul acesta, cu o înfăţişare ciudată, neobişnuită, ce tră­dează firile de artist, îl impresiona mult pe Lucien"2 (Iluzii pierdute). Oare nu s-a uitat niciodată nici la Hugo, nici la Lamartine, ci numai la ultra democraţii din 1830 ?
Îşi întrerupe unul dintre cele mai frumoase romane (O gospodărie de burlac în provincie) pentru a vă isto­risi cu de-amănuntul farsele reuşite ale tagmei Cavaleri­lor Fără Treabă de la Issoudun, şi umple treizeci de pa­gini cu renghiuri urâte, lipsite de orice haz, pe care el le găseşte amuzante, de mîzgălitori dintr-o subprefectură.— Pretutindeni vădeşte acea veneraţie plină de în­cîntare şi cam neghioabă faţă de moravurile pariziene şi acea ironie greoaie faţă de moravurile din provincie, care este semnul distinctiv al provincialului însuşi şi pe care Moliere o semnalase încă în Cathos şi contesa de Escarbagnas. Musset n-a luat niciodată în zeflemea subprefec­turile. Era prea parizian pentru a o face.”
E. Faguet

Niciun comentariu: