Pagini

joi, 19 aprilie 2012

Vorba și cuvântul

Cine înţelege deosebire dintre vorbirea curentă şi cuvintele poetului înţelege deosebirea dintre sacru şi profan şi va pricepe că artistul oficiază un cult în templul limbii naţionale. Şi apoi poetul se întreabă: Cine dacă nu scriitorul e ţinut să dea frazei armonie, relief şi putere dinamică de viaţă?. Iar armonia priveşte concordanţa dintre cuvânt şi tăcere. Aceasta din urmă este la fel de importantă ca ţipătul disperat. Înţeleptul ne-ar învăţa şi că este un timp al vorbirii în pieţe, dar şi unul al tăcerii.
Într-o scenă celebră, prezentă în pictura clasică sub titlul Isus înaintea lui Pilat, tăcerea este cea mai elocventă prezenţă. Ne referim la un episod relatat de toţi cei patru evanghelişti ai Scripturii, când, dus înaintea lui Pilat, Isus este întrebat ce este adevărul? Întrebarea nu primeşte răspuns, iar tăcerea nu poate fi interpretată nici ca o formă de dispreţ faţă de interlocutor şi nici ca o neputinţă din partea celui interegat. Cu un alt prilej, chiar neîntrebat, Isus declarase cu maximă claritate: Eu sunt adevărul. De data aceasta,însă, Isus nu a răspuns. Iată relatările:
“Isus nu i-a răspuns la niciun cuvânt, aşa că se mira foarte mult dregătorul”.[1]
În cea de a doua evanghelie, după Marcu, cap.15,vers.5, aceeaşi situaţie este relalată astfel:
“Pilat L-a întrebat din nou: Nu răspunzi nimic? Uite de câte lucruri Te învinuiesc ei!”
Isus n-a mai dat nici un răspuns, lucru care a mirat pe Pilat”.
În Evanghelia după Luca, scena se repetă, iar Isus are aceeaşi atitudine şi înaintea lui Irod:
“I-a pus multe întrebări; dar Isus nu i-a răspuns nimic”.[2]
În sfârşit, în Evanghelia după Ioan, acesta, martor ocular, nuanţează:
“Pilat a intrat iarăşi în odaia de judecată, a chemat pe Isus şi I-a zis: Eşti Tu Împăratul Iudeilor?”
Isus i-a răspuns: ”De la tine însuţi zici lucrul acesta, sau ţi l-au spus alţii despre Mine!”
Pilat a răspuns: “Eu sunt iudeu? Neamul Tău şi preoţii cei mai de seamă Te-au dat în mâna mea: ce ai făcut?”
“Împărăţia Mea nu este din lumea aceasta”, a răspuns Isus. ”Dacă ar fi Împărăţia Mea din lumea aceasta, slujitorii Mei s-ar fi luptat să nu fiu dat în mâinile Iudeilor; dar acum, Împărăţia Mea nu este de aici:”
“Atunci un Împărat tot eşti!” I-a zis Pilat. “Da”, a răspuns Isus. ”Eu sunt Împărat. Eu pentru aceasta m-am născut şi am venit pe lume, ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr ascultă glasul Meu.”
Pilat I-a zis: “Ce este adevărul?”.[3]
Nu se primeşte nici un răspuns de data aceasta. Fiindcă sunt întrebări la care răspunsul nu poate veni din afară, ci trebuie să ţi-l dai singur.


[1] Evanghelia dupa Matei, cap.27,vers.14, în Biblia sau Sfânta Scriptura, trad. D.Cornilescu, pag. 958.
[2] Evanghelia dupa Luca, cap.23,vers.9, pag.1021.
[3] Evanghelia dupa Ioan, cap.18,vers. 33-38, pag. 1050.

Niciun comentariu: