Pagini

joi, 19 aprilie 2012

EMINESCU, O VIAȚĂ DE EXCEPȚIE PEDAGOGICĂ

„Viaţa lui Eminescu, pe care profe­sorii trebuie s-o expună elevilor, este o excepţie pedagogică ; şi totuşi nici un elev, după cîte știm, n-a fost victima „dezordinii" eminesciene.
Pînă şi la nivelul său de nesupunere şi nevred­nicie, un elev rău simte că la Eminescu era vorba de altceva. Dintr-un simplu vers ori o simplă relatare despre poet, elevul îşi dă seama că acesta nu era din familia alor săi ; ori simte despre sine că ar putea fi din familia spirituală a lui Eminescu doar dacă, renunţînd să înveţe şcolăreşte, s-ar deschide către cultură şi dacă, rătăcind, ar şti să ajungă la şaisprezece ani, ca tînărul acela, la Blaj, respectat pentru cunoş­tinţele sale de colegii cei noi, în ciuda faptului că rămînea corijent la greacă şi avea în urma sa repetențe şi rătăciri. Iar aşa cum un simplu elev presimte ce este Eminescu, cititorul îl înţe­lege şi el, fără să-1 cunoască aproape, sau înţe­lege să vadă, în tot ce cunoaşte din el, un rest, acel rest care poate purta multe nume, dar care, oricum i-am spune, reprezintă bunătatea, bogă­ţia şi binecuvîntarea a ceea ce se numeşte : cul­tura omului.”
CONSTANTIN NOICA

Niciun comentariu: