Pagini

duminică, 22 aprilie 2012

Investitura în cultură

„Căci într-adevăr, cei fără învestitură exte­rioară, tocmai ei au fost de cele mai multe ori cei care au dat învestitura ultimă în cultură, în primul rînd vine Homer, rapsodul, şi pe urmă apar alexandrinii — în frumoasele gră­dini ale lui Ptolemeu, printre manuscrisele adu­nate cu pietate —, să pună ordine în lucruri, ba să pună chiar accente şi spirite peste cuvin­tele rapsodului, care poate nici nu ştia să citească bine, necum să scrie după regulile unei gramatici încă neexistente. 
Întîi este folclorul şi întîi vine petrecerea culturii prin cugetul propriu întîmplată în cazul lui Eminescu, pe urmă vine o „Junime", care putea foarte bine să nu însemne mai nimic, cum nici nu fusese într-adevăr prea mult pînă la Eminescu şi Creangă. Iar ceasul fericit al culturilor naţionale este acela în care Maioreştii nu au întîrziat prea mult, ba într-un fel cînd au fost şi alt­ceva decît contemporani cu creativitatea ade­vărată : cînd i-au fost sprijinitori şi au alin­tat-o, în nemîngîierea ei.”
C. Noica

Niciun comentariu: