Pagini

joi, 19 aprilie 2012

Marin PredaCE VOM CITI MÎINE ?

Ce vom citi mîine ? încotro se îndreaptă romanul românesc contemporan ? Pentru a răspunde la o astfel de întrebare este necesar, în prealabil, să răspundem la o alta. Care este destinul literaturii în lume la ora actuală ? Cu alte cuvinte, ce loc mai ocupă ea în atenţia publicului şi ce semnificaţie mai au valorile estetice în ochii oamenilor ? Mai e literatura tot atît de suverană în sfera manifestărilor de conştiinţă ca în secolele trecute ? Mai poate cineva scrie ca Saint-Simon „memorii" de zece mii de pagini (cît opera lui Balzac) şi să mai aibă intactă conştiinţa că revelaţiile lui vor interesa publicul, în acest secol în care nimic nu scapă reporterului, camerei de televiziune, jurna­lului de actualităţi şi documentului revelator, care nu   mai stă ascuns în arhivele secrete ? Ce putere mai are un scriitor în faţa dezvăluirilor senzaţionale pe care o presă bine organizată le face publicului cu o rapi­ditate perfectă?  Mai poate el conta că psihologia citito­rului a rămas intactă şi că acelaşi cititor mai poate parcurge sute de pagini de invenţie cînd realitatea în­trece orice închipuire ? Fiindcă într-o jumătate de secol s-au produs atîtea răsturnări şi omul a asistat la atîtea tragedii, şi cînd n-a asistat şi cînd n-a luat parte la ele i s-au relatat despre ele şi continuă să i se relateze cu lux de amănunte, în reviste cu fotografii de o fru­museţe şi o claritate coloristică buimăcitoare, sau în filme în care bubuitul tunului se aude aievea şi ex­plozia bombei dilată privirea aproape ca în faţa fap­tului trăit, încît ce mai poate face un roman, oricît de ingenios construit, în faţa acestei curiozităţi avide prompt satisfăcute ? Ce mai poate spune literatura ? Şi anume romanul ? în faţa acestei realităţi ce reacţii sînt posibile ?”

Marin Preda 

Niciun comentariu: