Pagini

vineri, 20 aprilie 2012

Marin Preda, CĂRŢI Şl EROI

Nu trebuie să găsim cu orice preţ un numitor co­mun pentru toţi marii scriitori. Poţi să susţii în acest 236  caz, fără să clipeşti, cum de altfel s-a şi susţinut (G. Călinescu), că şi Dostoievski e balzacian, fiindcă şi la el dramele sînt declanşate de existenţa banilor ; Raskolnikov ucide ca să prade o bătrînă ; în Fraţii Karamazov, faimoasele trei mii de ruble ale lui Fiodor l'avlovici provoacă crima în jurul căreia se încheagă drama. Cine ne-ar mai opri însă atunci să spunem că şi Balzac e dostoievskian ? Vautrin nu e un erou de­moniac, care vrea să cucerească Franţa rămînînd în umbră, asemeni" lui Piotr .Verkovenski din Demonii ? (operă care nu datorează nimic nimănui). Şi aşa mai departe, poţi să susţii orice, fără să depăşeşti însă, ăsta e riscul, domeniul speculaţiei gratuite.
Am citit un excelent roman de Hans Faliada inspi­rat dintr-un caz real şi senzaţional descoperit în ar­hivele Gestapoului, în care eroul, un maistru care lucra la o uzină din Berlin, se hotărăşte să acţioneze împo­triva lui Hitler. în timp de 'cîţiva ani, cu o grijă a amănuntelor specific nemţească, depune în diferit.' colţuri ale oraşului mici manifeste scrise de el însuşi în care cheamă la luptă împotriva lui Hitler. Este în cele din urmă prins de Gestapou şi, înainte de a fi condamnat la decapitare, i se smulge ultima iluzie, că acţiunea lui ar fi folosit la ceva : i se arată pe o uriaşă hartă a Berlinului nişte steguleţe înfipte exact prin locurile unde el însuşi depunea de fiecare dată manifestele ; ele erau aduse voluntar de oameni la Ges­tapou şi, cu ajutorul lor, care declarau strada unde au fost găsite, s-a putut întocmi o hartă, şi apoi, prin calcule şi deducţii tehnice, s-a putut stabili după un anumit timp exact strada unde locuia cel care le de­punea. Franz Kafka, cu problematica lui atît de spe­cifică, este deci un scriitor german.”
Marin Preda

Niciun comentariu: