Pagini

duminică, 1 aprilie 2012

Nici noi răzeșii nu eram de lepădat!

„In privinţa distincţiunei clasei boeresci, iată ce dice istoricul român, d. Xenopol  care susţine cu tărie existenţa nobleţei la români: «Diferenţiarea clasei nobiliare la români a trebuit să înceapă în timpuri anterioare descălecărei, şi de trebue cercetată origina nobleţei sau boeriei române, în acesta epocă mai veche, şi deci mai ales în ţerile de peste munţi.
Afirmarea e destul de clară, spre a o mai desvolta.

Chiar Cantemir în «Descripţie- Moldaviae» ne spune că la anume demnităţi nobiliare în stat, nu puteaţi ajunge de cât cei de origină nobil).
Tot el, face următoarele categorii de nobili „în starea întâi sunt aceia cari, sau au fost puşi chiar de domn în funcţiunile mari ale ţărei, sau că creau născuţi dintr'un neam. In starea doua sunt curtenii sau cei de la curte, cari au dobândii un sat sau mai multe prin dar. Iar în starea a III- a sunt călă­raşii, cari pentru moşia ce le e dată de domn merg la resboi cu cheltuiala lor. Cei de pe urmă sunt răzeşii (sau moşnenii), care locuesc mai mulţi în sate, lucrând  moşia  ce au, cu slugile lor.
Aceasta pentru Moldova, cu mici deosebiri pentru Valachia,
Prima categorie e eechivalentă cu marii feodatari din Occident sau cu marii seniori. A doua cores­punde cu seniorii și nobilii de la curte, gentilomi; a treia cu micii vasali. Cât despre răzeşi cari sunt in­termediari între  nobili şi ţerani, se mai dic şi «neamuri”, simpli „hommes d'armes» în vechime.”
Octav-George Lecca

Niciun comentariu: