Pagini

miercuri, 1 mai 2013

Un pictor matur: GHEORGHE MILOȘ
 Ceea ce surprinde în primul rînd în tablourile lui Gheor­ghe Miloiş este bogăţia culorii, o bogăţie împinsă pînă la limitele risipei. Dar această risipă, în loc să frapeze, încîntă. Ochiul întîrzie îndelung şi se simte obligat să revină la ima­ginile rămase obsedant pe retină. Pictura — nu spunem o noutate - este civilizaţia privirii, prin care omul recapătă, sau înalţă la o nouă treaptă, civilizaţia ochiului. Nu ştim încă ce cred psihologii despre dominaţia simţurilor, sau, mai modest, despre influenţa lor, cert este însă faptul că omenirea n-a renunţat, de-a lungul evoluţiei sale, la impresia vizuală şi poate nici n-a încercat. Astăzi, mai mult ca oricînd, simţim nevoia să ne odihnim privirea : pe construcţii masive sau suple, pretindem chiar lucrurilor materiale să aibă „ţinută estetica". iar livrescul stăruie în noi mult mai puternic decît ne-am propus. Cerul sau pămîntul, soarele sau luna, plopii sau norii nu mai sînt pure : le percepem aşa cum au fost filtrate, văzute altădată, de sensibilitatea artiştilor.
Aceste rânduri îmi sînt sugerate de peisajele lui Gheorghe Miloş. Peisaje nespectaculoase în aparenţă — lipsesc marile înălţimi sau candidele apusuri de soare, lipsesc marea şi povîrnişurile abrupte.
Gheorghe Miloş exploatează banalul, cotidia­nul din spectrul odihnitor al luminii.

Niciun comentariu: