Pagini

joi, 23 mai 2013

Rasplata cinstei: Badea din BăileştiÎn călătoriile sale prin Oltenia, Grigore Alexandrescu întâlneşte la un moment dat pe unul “îmbrăcat boiereşte, şi după aerul său de mândrie părea a se socoti mai presus decât toţi ceilalţi; întrebând despre dânsul, aflarăm că se numeşte banul Nicolaie, şi că mândria lui nu este neîntemeiată, căci este, sau a fost aproape să fie ban mare”. Povestea lui Nicolaie urmează astfel: el avea amiciţie cu un beilicciu turc; protectorul acestui turc, ajutat de desele revoluţii ale saraiului, devenit vizir, şi protejatul mare hasnatar; atunci Nicolae al nostru, care era din Băileştii Doljului, mergând cu unt şi cu miere la Constantinopol, rugă pe amicul său să facă ceva pentru dânsul, şi acesta îl recomandă bucuros marelui vizir. Nicolae săruta poala acelui înalt funcţionar, care îl întrebă ce post este mai mare în ţară. “Domn”, răspunse Nicolae. “Ştiu, zise vizirul, dar domn nu pot să te fac, căci cel de acum este sprijijnit de mai multe puteri; spune-mi însă după domn cine este mai mare la voi?” Urmează funcţia de Mitropolit, pe care însă Nicolaie o refuză, fiindcă ar trebui să aibă nevasta moartă… 
“Spune dar rangul mirenesc cel mai mare.”, porunceşte turcul.  – “Acest rang este ban.” – “Ei bine: ban să fii!”
Atunci porunci de aduseră un caftan de postav roşu cu care îmbrăcă pe Nicolae; apoi îi dete o scrisoare de recomandaţie către prinţul Caragea. Sosind în Bucureşti, N. aduse scrisoarea la prinţul, care, după citirea ei prin dragoman, îi propuse să-l facă serdar şi vătaf de plai, dar el răspunse că nu poate primi nimic mai jos de banie. În zadar i-au dat să înţeleagă că aceasta este împotriva legilor ţării, că e peste putinţă. Nicolae nu se îndupleca. [1]
Întâmplare, în aproape acleaşi coordonate, este relatată şi de Ion Ghica într-o scrisoare către V. Alecsandri. Noi am relatat-o din patriotism local, dar şi să arătăm care este viziunea unui scriitor clasic despre soarta omului şi ce spune Scriptura despre acest subiect.


[1] Alexandrescu, Gr., op. cit.,  p. 239.

Niciun comentariu: