Pagini

duminică, 20 ianuarie 2013

Somnul bătrânei ţărănci


Noaptea abia de se mai scula de două trei ori din cauza nădufului, iar cînd se scula, nu era speriată şi nu se simţea strânsă de gât ca înainte. Cel mai des se trezea după ce visa că-i e frig şi că s-a pus ninsoarea. Fie uita ce-a visat, fie că nu, dar cum deschidea ochii se mira că nu vedea oborul acoperit cu zăpadă. Cu o clipă în urmă văzuse limpede: grajdul, patulul, cele două magazii şi odăiţa — albe ca neaua. O zăpadă mare-mare, pufoasă, căzută ca o ploaie de lapte. Întindea mîna şi se acoperea cu pătura peste şale. În jur, negură beznă, numai sus, cât vedea dincolo de streaşină, stelele mici, sclipind ca nişte licurici înţepeniţi. Din odaia lui Gheorghe se auzea un sforăit încet, rar, ca tropăitul unui cal la pas. Nu era somnul lui Gheorghe, din tinereţe, când dormea ca un prunc îmbăiat, dar se învăţase şi cu sforăitul lui. Nici când dormea cu el în pat nu se scula din pricina asta; în depărtare, dinspre baltă, se auzeau orăcăiturile broaştelor - gălăgie de muieri fără treabă, învăţate să meliţe. Nu-i păsa cât mai e pînă la ziuă, dar tot se întreba dacă o fi trecut de miezul nopţii. Se propti în cot şi se trase mai aproape de scândura care închidea prispa. Îşi împinse perna sub cap şi se uită la cer : Carul-Mare se întorsese cu roţile în sus. Nu mai era mult până la ziuă. Înainte, cînd era şi ea mai tînără şi aveau pămînt, acum se sculau şi plecau la cîmp. Pesemne din pricina asta se trezea ea, noapte de noapte, înainte de-a se lumina de ziuă. Patul în care dormea Gheorghe scîrţîi, poate că se sculase şi bătrînul din somn şi se întorsese pe altă parte. Din curtea lui Sande Sturzu ţâşni un fâlfâit de aripi, ca o bătaie din palme, şi în clipa următoare liniştea fu spartă de cântatul ascuţit al unui cocoş. Cei din curţile vecine atât aşteptară şi începură şi ei să cânte, care mai gros, întovărăşindu-şi ţipătul de bătaia aceea din aripi, care mai subţire şi prelung. Broaştele din balta lui Ştirbei amuţiră, sau poate nu se mai auzeau din pricina cocoşilor care se treziseră. Gheorghe ieşi din odaie, trecu prin prispă, întoarse capul spre patul în care zăcea Gina, dar nu zise nimic. Nici ea nu-1 strigă, îi ajungea bietului om cât mocoşeşte toată ziua în preajma ei.

Niciun comentariu: