Pagini

sâmbătă, 26 ianuarie 2013

Patru teorii ale preseiÎn cartea lor, Patru teorii ale presei, Siebert, Peterson şi Schramm schiţează cele patru teorii pentru operarea mass mediei.
1. Primul dintre aceste sisteme, denumit autoritar, este caracterizat de media „privată sau publică” şi sunt „instrumente conducătoare pentru punerea în aplicare a politicii guvernamentale, dar nu neapărat deţinute de Guvern”. Media aparţinând statelor totalitare ale lui Mussolini şi Hitler ar fi edificatoare pentru această teorie.
2. A doua, libertatea raţională, expune o presă privată /deţinută în proprietate şi un „instrument pentru verificarea Guvernului şi întâmpinarea altor nevoi ale societăţii”. Teoria libertăţii este specifică Marii Britanii şi a fost aplicabilă Statelor Unite în timpul perioadei cuprinse între secolele optsprezece şi douăzeci.
3. Schimbările atitudinale în cadrul mass mediei americane din secolul al douăzecilea au contribuit la teoria responsabilităţii sociale. Teoria responsabilităţii sociale este relevantă mediei private  „doar dacă Guvernul trebuie să preia responsabilitatea de a asigura serviciul public. [1]
Siebert, Peterson şi Schramm menţionează că: ”media trebuie să-şi asume obligaţia responsabilităţii sociale; şi dacă şi-o asumă, cineva trebuie să observe aceasta”. Noi am întâlnit deja câteva dintre elementele teoriei responsabilităţii sociale atunci când am discutat societăţile jurnalistice şi codurile eticii care încearcă să ajute auto-reglementarea. În manieră similară, dezvoltările tehnologice şi spectrul transmisiunii limitate au determinat câteva controale guvernamentale pentru „interesul, convenienţa şi necesitatea„ publicului.
4. A patra, raţională pentru operarea mediei, funcţiona în cadrul Uniunii Sovietice şi este denumită Teoria sovietică comunistă. În cadrul U.R.S.S. –ului, media este deţinută de stat şi funcţionează ca instrument de propagandă politică.[2]


[1] John R. Bittner, Mass communication: an introduction., Theory and practice of mass media in society,
[2] John R. Bittner, Mass communication: an introduction., Theory and practice of mass media in society,

Niciun comentariu: