Pagini

sâmbătă, 26 ianuarie 2013

Despre opinii


"În mod mai general, noţiunea de opinie implică:
– o reacţie a indivizilor faţă de un obiect dat din afară, finalizat, independent faţă de actorul social, de intenţia sau de subterfugiile acestuia;
– o legătură directă cu comportamentul; judecata este centrată pe obiect sau pe stimul şi constituie, într-o anumită măsură, o anticipare, o dublă interiorizare a acţiunii viitoare.
În acest sens, o opinie, ca şi o atitudine, este luată în consideraţie numai din punctul de vedere al răspunsului şi în calitate de „pregătire a acţiunii”, comportament în miniatură. Din acest motiv, i se atribuie o virtute predictivă căci, în funcţie de ceea ce spune un subiect, se deduce ce anume va face.
Conceptul de imagine nu se îndepărtează prea mult de cel de opinie, cel puţin în ceea ce priveşte presupoziţiile sale de bază. El a fost utilizat pentru a desemna o organizare mai complexă sau mai coerentă a judecăţilor sau a evaluării. Într-un mic volum pasionant, Boulding a pus problema creării unei ştiinţe, „eikonics”, consacrată conceptului numit. Această propunere indică o lacună evidentă a psihologiei sociale, de resortul căreia ar trebui să aparţină studiul acestor imagini.[1]Trebuie să vedem în acest fapt semnul unei reînnoiri a interesului pentru fenomenele simbolice şi al unei insatisfacţii faţă de modul 3 6 în care au fost abordate. Oricine aprofundează însă problema este obligat să constate că ideile la care s-a recurs sunt prea puţin satisfăcătoare. Fiind vorba despre imagine, ea este concepută ca reflexul intern al unei realităţi externe, copie, conformă în spirit, cu ceea ce se găseşte în afara spiritului. Ea este deci o reproducere pasivă a unui dat imediat. „Individul, după cum se spune, poartă în memorie o colecţie de imagini despre lume sub diferitele sale aspecte. Aceste imagini sunt construcţii combinatorii, analoge cu experienţele vizuale. Ele sunt independente în măsuri diferite, în sensul că se poate induce sau prevedea structura imaginilor-sursă după structura celorlalte şi, simultan,
în sensul că modificarea anumitor imagini creează un dezechilibru care conduce la o tendinţă de modificare a altor imagini”.


[1] Moscovici, Serge, Psihologia socială sau Maşina de fabricat zei, traducere din limba franceză de Oana Popârda, Iaşi; Polirom, 1997, p. 35.

Niciun comentariu: