Pagini

duminică, 13 ianuarie 2013

Intre politică și literatură


În 1947 Miron Radu Paraschivescu ajunge redactor şef la Revista literară, după ce făcuse ordine în literatură la revista Orizont (1944-1947). Revista publică opinii “asupra caracterelor şi principiilor ce trebuie să stea la baza literaturii viitoare şi traduceri din literature sovietică.”[1] Era şi cazul să le spună cineva scriitorilor români cum este cu principiile ce trebuie… De parcă nu ar fi fost suficient să se deducă noua direcţie după numele colaboratorilor: Eusebiu Camilar, Mihai Beniuc, E. Jebeleanu, Mihu Dragomir, Petru Vintilă, D. Micu, Laurenţiu Fulga, Aurel Baranga. Toţi verificaţi şi aflaţi pe drumul bun, adică drumul nou, socialist.
Cu săptămână înainte, M. R. Paraschivescu îşi exprimase opţiunile chiar în ziarul “Scânteia” din 16 martie 1947, sub titlul “Drumurile unui poet: Tudor Arghezi”. Merepeul, cum îl alintau prietenii, era, în subtext, supărat că Arghezi primise Premiul naţional pentru poezie. Dar nu-l deranjează, chipurile, poezia lui Arghezi, ci atitudinea lui politică: “Să fie, oare, poetul premiului naţional atât de adânc viciat, încât să nu înţeleagă că în climatul politic al României de azi, a apărut un alt fel de partid politic, „Partidul cinstiţilor”, cum îl ştiu prea bine muncitorii ce-1 sprijină cu braţul, munca şi nădejdile lor, să nu fi priceput într-adevăr dl. Tudor Arghezi că undeva, în cele mai tainice străfunduri ale acestui popor, se dă azi fierbintea bătălie a omului cu sine însuşi, tocmai fiindcă un om adevărat nu crede că viaţa e doar o porcărie, dar crede cu tărie că şi de-ar fi aşa, ea poate fi schimbată prin luptă? Sau să fie oare, într-adevăr, incapabil poetul T. Arghezi de această revoluţii lăuntrică, de această depăşire faţă cu sine însuşi?” De unde ştia poetul, critic literar improvizat al „organului” Scânteia M.R. Paraschivescu cum stă Arghezi cu revoluţia lăuntrică? Dintr-o poezie, din care şi citează, fără să uite a preciza că „versurile au apărut într-un număr de acum vreun an al „Revistei Fundaţiilor Regale”, nume care începe să sune urât:
„Materialele de cinste, eu te-nvăţ
Să ştii şi tu, ca om, că la bătaie
Nu sunt acelea ce stau băţ,
Ci celelalte, care se-ncovoaie... “
Aşa o fi crezând Arghezi, care era poet, M.R. Paraschivescu, comunistul, ştie altfel: „Noi le-am numi mai degrabă materiale de scârbă, nu de preţ. Căci una e să te adânceşti pe tine, recunoscându-ţi cinstit şi drept greşeala, şi asta presupune mult mai multă tărie lăuntrică, decât să te pleci slugarnic tuturor vânturilor şi deşertăciunilor de-o clipă.” Se anunţă, încet încet, procesul reeducării, care va culmina cu tragedia de la puşcăria Piteşti, imposibil de redat în cuvinte, în faţa căreia, probabil, geniul lui Dante ar fi amuţit.[1] I.C.Chiţimia, Al. Dima, coordonatori, Literatura română, Bucureşti, Editura ştiinţifică şi enciclopedică, 1979, p. 450.

Niciun comentariu: