Pagini

luni, 7 ianuarie 2013

Noica despre moartea erotică la Marin Preda

"Mai puţin explicită, insinuaţia morţii nu ocoleşte totuşi spaţiul erotic. Dacă bătrîneţea, prin decrepitudinea fizică,  vorbeşte direct despre extincţie, frumuseţea femeii o exprimă oblic. Excepţionalele portrete feminine ale lui Marin Preda, cu vitalitatea lor explozivă, formele rubensiene, lumina schimbătoare a fizionomiilor, culoarea aprinsă a ochilor şi părului, toate conţin o tainică nelinişte anticipatoare. Obsesia letală se converteşte fie în degradarea trăsăturilor somptuoase, fie în acţiunea malefică, dezagregantă exercitată asupra amantului. Ca în pînzele lui Baldung Grien, nudurile voluptuoase ascund proiecţia thanatică: eroinele scriitorului se autodistrug (Nineta, Căprioara, Simina) sau seamănă destrucţia (Mimi în Risipitorii, Matilda, Suzy Culala în Cel mai iubit..., Luchi în Delirul). Relaţia eros—moarte e, aici, de filiaţie eminesciană, trecută printr-un filtru camilpetrescian. Toate treptele acestor paradigme sînt străbătute sintetizator de Petrini; el trece de la „amorul unei Venere" (Nineta), la fantasma din Mortua est (Căprioara), pentru a se destrăma în tortura amoroasă a Matildei şi Suzyei, care sînt un amestec de veninuri dulci-fatale din Vcrona lui Eminescti şi Emilia — Doamna T. în cele mai neaşteptate interstiţii ale operei, letalul îşi semnalează omniprezenţa naturală. E moartea „domestică", despre care Rilke credea că sălăşluieşte în chiar miezul vieţii. Un „fenomen simplu".
Constantin Noica

Niciun comentariu: