Pagini

luni, 14 ianuarie 2013

Cetățeanu turmentat

Cetăţeanul turmentat are o mo­ralitate fiindcă înmânează scrisoarea „andrisantului”. Dar se interpretează fals. Cetăţeanul aduce epistola, chiar cînd nu mai este factor poştal, dintr-un tic profesional. Dimpotrivă, el face una din cele mai grave erori etice în materie poş­tală : interceptează scrisoarea, citind-o sub un felinar şi o prezintă destinatarului numai după ce a luat cunoştinţă de conţinut. Cetăţeanul simbolizează poporul. Deşi Caragiale a avut în vedere pe interpretul rolului cînd  a atribuit Cetă­ţeanului starea permanentă de turmentare, noi sîntem în­dreptăţiţi să desprindem planul fictiv de orice contingenţă istorică. Cetăţeanul este turmentat fiindcă poporul este astfel în concepţia autorului. Turmentat vrea să zică delirant, în veşnică excitaţie iraţională, mistic. Cetăţeanul turmentat este un mistic. Caracteristică vieţii mistice este supunerea, fără probleme logice, la o autoritate străină, la o dogmă. 
Pentru Cetăţeanul turmentat, zeul sublim în absurditatea lui e gu­vernul. De la el aşteaptă, cu vădită voluptate de a se supune, mesaje pentru cine să voteze. Toţi eroii din O scrisoare pier­dută au acest cult al guvernului, totuşi într-un anume mo­ment se produce un mic proces de reflecţiune. Farfuridi şi Brînzovenescu apar ca protestanţi, propunînd lupta „contra guvernului”. Protestant este şi Caţavencu, întrucît aparţine unei fracţiuni independente şi e şi liber-pansist.”
G. Călinescu
 

Niciun comentariu: