Pagini

luni, 14 ianuarie 2013

Cumanilor ce suntem!...


"Chiar dacă tema cruciatei nu apare explicit formulată în primele acte care consemnează aşezarea cavalerilor teutoni în sud-estul Transilvaniei, ea îşi croieşte drum în textele papale următoare. O justificare în sens de cruciată a prezenţei ordinului pe aceste meleaguri e implicită în termenul de „păgîn" aplicat cumanilor în actul emis la 19 aprilie 1218 de papa Honoriu III în favoarea Ordinului teutonic76 şi în formula de inamici ai lui Christos" din confirmarea din 1222 a donaţiei originare a Ţării Bîrsei. 

Dar, în actele papale din faza finală a activităţii Ordinului teutonic în regiunea Carpaţilor şi în cele în care papalitatea a cerut regelui să restituie teritoriile confiscate de la cavaleri, rostul cruciat al misiunii e răspicat afirmat. În răspunsul său afirmativ la cererea cavalerilor de a lua sub protecţia scaunului papal Ţara Bîrsei şi teritoriile transcarpatice smulse cumanilor, papa Honoriu III aminteşte atît argumentele invocate de cavaleri — în primul rînd afluxul mult mai mare de colonişti care avea să fie declanşat de statutul de teritoriu sub protecţie papală —, cît şi „folosul nu mic al Ţării Sfinte"78, formulă care revine şi în alte acte papale."

Șerban Caracostea


Niciun comentariu: