Pagini

joi, 10 ianuarie 2013

Petre Pandrea despre Ana Pauker şi amanţi

"Reacţionarii îi spuneau lui Nicu, generalul Cambrea-Debreţin, căruia i-a intrat... Debreţinul în popou, debreţinii fiind nişte cârnaţi groşi, ungureşti, papricaţi şi usturoiaţi. Pe urmă, i-a mai băgat Ana Pauker încă un cârnat, cârnatul laş al arestării şi degradării militare.
De ce? Raţiunea invidiei politice şi sociale nu cunoaşte nici o raţiune. Ana Pauker fusese, pare-se, amica sa intimă prin Rusia, prin bordeie, când au constituit divizia pandurilor. Nicu Cambrea avea specialitatea israelitelor în gusturile sale intime, la pat. Cu Ana Pauker i s-a înfundat. Această femeie - ca o neagră păienjeniţă - avea faima că-şi devoră bărbaţii la pat. L-a devorat pe Marcel Pauker,  soţul neconsolat de evoluţia evenimentelor revoluţionare în Rusia, executat ca... troţkist. L-a devorat pe Lucreţiu Pătrăşcanu, unul din primii săi amanţi de studenţie. L-a devorat pe Kiva Ornstein, mort în Văcăreşti. Am stat lângă el, în ultimele zile, pe paturi de spital, şi n-o mai scotea din „Curvana Pauker". Kiva Ornstein avea maniere elegante de parizian, dorlotat de viaţă şi suporta cu greu puşcăria."


Niciun comentariu: