Pagini

vineri, 11 ianuarie 2013

Paradoxe asupra Poeziei şi zborului"De ce am scris cuvîntul Poezie cu majusculă ? Dintr-o avan­tajoasă prejudecată care o situează pe treapta de sus a crea­ţiei literare ? Nu ! Pur şi simplu dintr-un simţ al simetriei, ca să-şi facă pereche cu enunţul iniţial : Paradoxe.
Mai este posibilă o ierarhie a genurilor literare, ca pe vremea lui Boileau ? Fireşte că nu, mai ales într-un moment cînd ca să folosesc prin parafrază o formulă a lui Valéry — reportajul a luat poeziei ceea ce socotea că este al său (avîntul liric !).
Poezia, observam cîndva, se luptă din răsputeri, în ulti­mele decenii, ca să coboare sub nivelul prozei. Din nefericire, ea reuşeşte prea adesea.
Specificul poeziei moderne este discursul, pe cît posibil mat prozaic. "

Şerban Cioculescu

Niciun comentariu: