Pagini

vineri, 11 ianuarie 2013

Delir şi antidelir în poezie

"Delirul, adică vorbirea fără şir şi fără sens, este din ve­chime una din modalităţile Poeziei. Într-o satiră a lui Horaţiu, cineva se întreabă :
Aut insanit homo, aut versus facit.
Sau pe româneşte :
Omul (acesta) sau e nebun, sau face versuri.
Da, îmi va răspunde un poet modern, care 1-a citit pe Horaţiu cu juxta în faţă, dar omul acela era un sclav, iar ­cel suspectat de nebunie era însuşi Horaţiu !
E adevărat, voi retorca. Ba chiar, robul, poate un dac, pe nume Dayus, uzează cu acest prilej de dreptul pe care i-1 dau saturnaliile, de a-i spune stăpînului său tot ce-i stătea pe suflet.

Sclavilor romani nu le era îngăduit să-şi verse focul decît o zi pe an. Şi nici atunci, parcă-mi vine a crede. Dovadă ? Cu spirit autocritic, Horaţiu răspundea prea îndrăzneţului său rob cu ameninţarea de a-1 trimite la ţară, printre sabini, dacă nu piere de îndată dinaintea ochilor lui.
Dacă delirul e un atribut esenţial şi străvechi al Poeziei, de ce ne-am supăra pe aceia dintre tinerii noştri poeţi, care încearcă să simuleze cît mai bine vorbirea fără şir, fără în­ţeles şi la nivelul celei mai plate proze ?
Nu ne supărăm, dar ne rezervăm dreptul de a ne exprima preferinţa pentru poezia cu miez, ca roadele, cu înţeles, chiar dacă dă ocol „misterului", şi cu vibraţie muzicală, ca lira lui Apollo."

Serban Cioculescu

Niciun comentariu: