Pagini

vineri, 23 decembrie 2011

Cultura

„Cultura include în sfera ei atitudinile, actele şi operele limitate — ca geneză, intenţie, motivare şi finalitate — la domeniul spiritului şi al intelectului. Opera, actul şi omul de cultură urmăresc satisfacerea nevoilor spirituale şi intelectuale; revelarea de sine, descoperirea necunoscutului, explicaţia misterului şi plăcerea frumosului. Iar în raporturile cu natura, cu omul, cu societatea, urmăresc stabi­lirea, nu a unor relaţii practice, utilitare, sau de instrumentalizare a unuia de către celălalt, ci a unei relaţii de comunicare, de căutare, de, regăsire în celălalt. În felul acesta, sferei culturii îi aparţin: datinile, şi obiceiurile, credinţele şi practicile religioase, ornamentele şi divertismentele, operele de ştiinţă, filosofie, literatură şi muzică, arhitectura, pictura, sculptura şi artele decorative sau aplicate.”
                                                                        Ovidiu Drimba

Niciun comentariu: