Pagini

joi, 22 decembrie 2011

Mihai Ralea despre originile frumosului

„Pentru mulţi din noi, ceva frumos înseamnă ceva plă­cut. Indiferent dacă plăcerea e senzuală ori spirituală, in­teresată ori dezinteresată, valoarea estetică ne apare ca un fenomen stenic, înălţător, o emoţie pozitivă, o con­templaţie însoţită totdeauna de o nuanţă de agreabil.
Frumosul, în mod comun, se prezintă ca o categorie a voluptăţii : voluptatea armoniei, a unei ordini superi­oare. Stendhal spunea : „La beaute c'est une promesse de bonheur". Fenomenul estetic se simte, nu se gîndeşte : aceasta e credinţa curentă. Dar tocmai aceasta împiedică determinarea exactă, analiza lucidă a faptului artistic. Se întîmplă că ceea ce pare unanim admis ca formînd esen­ţa frumosului să nu fie decît o serie de manifestaţii au­xiliare. De aici, o mulţime de neînţelegeri.” 

Niciun comentariu: