Pagini

joi, 9 august 2012

Socio şi filo. Sau invers.


John Dewey, autorul importantului volum Philosophy and Civilization (1931), consideră inventarea simbolurilor ca fiind un eveniment extraordinar în istoria umană. Noi credem mai mult: ca fiind un eveniment primordial, textile sacre asigurându-ne că la început a fost cuvântul şi apoi facerea. Iar cuvintele sunt simboluri, cu istorie, viaţă şi moarte, punţi de legătură între oameni (pe orizontală) şi cu divinitatea (pe verticală). Modelele acestor legături sunt transmise prin cultură. Ea este aria celei mai stabile interacţiuni şi înţelegeri dintre oameni. “Noile nivele ale comunicării, orientarea contemporană spre dezvoltarea relaţiilor culturale şi expansiunea orizonturilor culturii globale sunt factorii care fac din această problemă, una dintre cele mai importante provocări ale modernităţii.[1] În decursul adapării la mediul social, factorii biologici se formează şi în timpul unei psihogeneze. Între timp, realizarea potenţialului regularizat genetic din timpul ontogenezei este posibil prin procesul de comunicare socială şi numai în contextul unui mediu social adecvat. În acest caz, factorul social capătă importanţă fundamentală. În cursul de “Teorie a cunoştinţei”, ţinut de Nae Ionescu la Universitatea din Bucureşti în 1926-1927, afirma că “Legea ştiinţifică are şi ea, sau legea în genere are şi ea două părţi: una de constatare, alta de normare, de normare a raporturilor.” Privind astfel, putem afirma că sociologia, ca ştiinţă, oferă o cercetare de constatare, iar literatura exprimă realitatea printr-o normare a raporturilor. [1]  Gulnar Gasimova, “Philosophical Aspects of Cultural Relationships”, Journal of Russian and East European Psychology, vol. 46, no. 1, March-April 2008, pp. 5-12.

Niciun comentariu: