Pagini

joi, 9 august 2012

Rădăcinile literaturii


Rene Wellek şi Austin Warren observă că marea majoritate a problemelor pe care le ridică studiul literaturii sunt, cel puţin în ultimă instanţă sau prin implicaţii „probleme sociale - probleme referitoare la tradiţie şi convenţie, norme şi genuri, simboluri şi mituri. Tomars Adolph Siegfried, încă din 1940, în „Introduction to the Sociology of Art” afirma că „instituţiile estetice nu sunt bazate pe instituţiile sociale: ele nu sunt nici măcar părţi componente ale instituţiilor sociale; ele sunt instituţii sociale de un anumit tip, strîns legate de celelalte.”[1] Luis Weber crede că tehnica şi ştiinţa teoretică şi-au alternat eforturile într-o succesivne ritmică, ur­mând o lege pe care el o boteză a celor două  stări. Una e a descoperirilor teoretice şi cealaltă a aplicaţiu­nilor practice.”[2]


[1] Apud Rene Wellek, Austin Warren, Teoria literaturii, Bucureşti, Editura pentru Literatură Universală, 1967, p.132.
[2] Louis Weber, Le rythme du progres,1913, p. 155, apud Mihai Ralea, „Arta ca plăcere a artificialităţii, în Scrieri 1, Explicarea omului, Bucureşti. Editura Minerva, 1972, p. 156.

Niciun comentariu: