Pagini

marți, 7 august 2012

Se adresează conştiinţei


Literatura, deși se deosebește de alte arte prin recrearea unei realități cu valoare estetică, este, în același timp, o activitate a spiritului, care se adresează conștiinței, simțului civic, contemporanității și posterității. Ea dă sama, cum zicea cronicarul, despre cele văzute, știute și scrise. Ea este produsul unei realități subiective. Sociologia, în schimb, este o disciplină de constatare pură, lipsită de intenția valorificări sau a aprecierii, este ştiintă menită să stabilească şi să explice realitatea socială aşa cum este ea, nu cum o ”vede” cercetătorul. Prin aceasta, scrie Gusti, s-a definit caracterul realist, de ştiinţă intemeiată pe fapte, al sociologiei. Ea este datoare prin însăşi formația ei ca ştiinţă să constate realitatea socială în toate amănuntele ei, fără nicio părtinire, obligată să făcă abstracţie de orice interes în afara obiectivității. ”Numai aşa Sociologia deschide căi largi şi temeinice studiilor etice şi politice şi face cu putinţă o treptată îmbunătăţire, a realităţii sociale, prin reforme sociale şi desavârşire morală.”[1]


[1] D. Gusti, Sociologia militans, I, Cunoaştere, Bucureşti, Fundaţia Regele Mihai I, 1946, p. 120.

Niciun comentariu: