Pagini

marți, 6 martie 2012

Nicolae Labiș la 15 ani

Prima treaptă spre cer
Suntem, de curînd, în posesia unor scri­sori trimise de Nicolae Labiş în vara
şi toamna anului 1950. Destinatarul, Mihai Zaharia, un prieten mai în vîrstă al poetului, a avut amabilitatea să le pună la dispoziţia redacţiei, în intenţia de a releva cîteva amănunte semnificative din peri­oada de formare a celui ce avea să devină auto­rul tulburătoarei „Lupte cu inerţia". Pe  lîngă interesul lor documentar, scrisorile amintite cu­prind şi cîteva poezii rămase pînă acum inedi­te. Poetul se află, aşa cum se va putea observa, într-o perioadă de căutări, proprie începuturilor, de formare, dar încă de acum — împlinise abia 15 ani — se gîndeşte la întocmirea unui volum : Mi-am strîns toate poemele mai bune într-un caiet: L-am numit „Cîntecul unui adolescent". Ce zici ?».
În luna august, Nicolae Labiş se afla la Văleni şi scrisorile cuprind numeroase însemnări refe­ritoare la viaţa satului, şi deşi tînărul se văietă că e „lipsit de evenimente importante", e totuşi cu ochii în patru, receptiv la tot ce se petrece în viaţa normală, întreruptă de prea puţine întîmplări neobişnuite. Citeşte mult, aşa cum măr­turiseşte singur, merge aproape în fiecare zi la scăldat, e dornic să cunoască oamenii, traiul cu iz patriarhal se pare că nu-1 mulţumeşte, dar impresiile culese acum îl vor urmări apoi pretu­tindeni : „Acum cerul se acoperă cu nori. Vine furtuna... Afară, doi cocoşi se ceartă. Se ceartă si două vecine pe chestia unui godac... A înce­put să plouă. Cu soare plouă. Picăturile strălu­cesc".

Niciun comentariu: