Pagini

duminică, 18 martie 2012

Bărbați bilingvi

Motivele cari determină slăbirea unei limbi faţă de cealaltă sânt mai multe. Dintre acestea forţa numerică a unui popor ca şi presti­giul limbei sunt hotărîtoare. Cu toate acestea, nu trebue să se în­ţeleagă că ori unde apare bilingvismul, desnaţionalizarea urmează dela sine. In Peninsula Balcanică există izolări de populaţiuni ro­mâneşti în mijlocul Grecilor cari vorbesc tot atât de curat româ­neşte, caşi populaţiuni cari îşi au aşezările în afara de sfera in­fluenţei greceşti, Graiul acelor izolări este cu atât mai remarcabil cu cât bărbaţii, prin felul legăturilor ce au cu oraşele greceşti, sânt bilingvi, adică vorbesc tot aşa de bine greceşte ca şi româneşte. Aci păstrarea limbii se datoreşte numai conservatismului femeii. Băr­batul care a învăţat greceşte afară, acasă trebue să vorbească ro­mâneşte, căci femeia nu înţelege şi nu vrea să înţeleagă greceşte. Cazul a fost studiat de un profesor grec, însă Aromân de origine, B. Recatas, *) la faţa locului, într'o lucrare publicată în limba fran­ceză, şi el merită atenţiunea noastră cu atât mai mult, cu cât unii scriitori streini cari s'au ocupat cu soarta românismului din sudul Dunării, s'au pronunţat pentru imediata lor desnaţionalizare.”
Th. Capidan

Niciun comentariu: