Pagini

marți, 6 martie 2012

Despre Titi Colan

„Eroul” adică protagonistul romanului „Moştenitorul", e prezentat de la începutul romanului ca un „învingător” al vieţii. E un ins ce se bucură ,de izbîndă”, are bani mulţi pe  care îi risipeşte fără teama că i-ar putea isprăvi. El devine stăpînul unei proprietăţi mult rîvnite şi este decis să înceapă „o viaţă statornică”. Scriitorul realizează din primele pagini portretul fi­zic şi psihic al „învingătorului” din amă­nunte caracteristice : el face paşi „siguri”, priveşte „liniştit” în jur, oftează „uşu­rat” ; mai departe se spune că „privi în jur mîndru de sine, fără să clipească şi i se păru că o foarte înalt : omenii, clă­direa gării, magaziile, vagoanele de pe linia moartă deveniseră ca într-un vis. mici obiecte, jucării, pe care mina unui uriaş le-ar putea manevra fără efort”.


Adriana Iliescu in România literară

Niciun comentariu: