Pagini

sâmbătă, 31 martie 2012

Străinii știu că am fost boieri...

Un alt motiv prin care se pretinde că n'am avut nobilime prin faptul că la noi n'a fost o organizaţie feodală ca în Apus, cade de la sine. Intr'adevăr, societatea feodală a domnit în evul mediu, adică între al IX—XV secol, şi cum istoria noastră e foarte puţin sau aproape de loc cunoscută înainte de secolul XIV, nu putem da un verdict hotărîtor asupra unor lucruri de cari n'avem idee. Această organizaţie există însă în Serbia, Rusia. Ori ce s'ar spune, n'avem probe sigure în această privinţă, cu toate că dovezi destule ne-ar încredinţa că feudali­tatea a înflorit în ţara românească ca şi în Apus ; — dar chiar admiţând că n'a existat, nu e un motiv ca şi aristocraţia să dispară. De alt-fel nobleţă implică feodalitate şi vice-versa.
Pentru ce a fost din această instituţie în Valachia, iată ce spune Ulysse de Marsillac, în «Histoire de l'armée roumaine»  :

XIX
«... Les compagnons de Rodolphe-le-noir sont la souche de la vraie noblesse roumaine. Rares sont aujourd'hui les descendants directs de ces boyards. Mais à cette époque, ils étaient encore nombreux et formaient, à eux. seuls, un noyau de fidèles et de braves, que le prince était lier de montrer â ses amis et à ses ennemis. Chacun de ces nobles avait le droit d'imposer le service militaire à ses vassaux, et ceux-ci, sous la bannière de leurs chefs, venaient
à l'heure du péril se ranger autour du Prince.... En temps de guerre, le nombre des milices augmentait considérablement, grâce à l'organisation féodale du pays.»
Un străin a judecat mai drept şi bine de cât un români, cari vor să facă un non-sens din ţara noas­tră, prin atribuţiunea de organisaţii altele de cât la toate popoarele.
Aristocraţia poporului nostru a fost puternică şi după cum e probabil o mare parte din familiile boe-reştî dateză din primele timpuri ale organizare! ţereî şi sunt anterioare fondâreî statului român. (Sec. XIII).”

Octav-George Lecca

Niciun comentariu: