Pagini

marți, 13 martie 2012

Vasile Chifor: subtile conexiuni critice


Un remarcabil volum de crtitică  literară  a publicat recent dl. Vasile Chifor, el însuși distins poet și prozator.
 Volumul „Conexiuni - în pragul criticii” este rezultatul unor îndelungi și înalte exerciții de interpretare. Spre deosebire  de alte volume de critică, de obicei formate din cronici literare mai mult sau mai puțin legate între ele, „Conexiuni - în paragul criticii” se prezintă ca o construcție îndelung și temeinic elaborată. Mai exact, avem de-a face cu o veritabilă istorie a literaturii române contemporane, numită însă cu modestie doar conexiune, autorul nefiind în pragul criticii literare, ci chiar în miezul ei.
Dintre prozatori - alături de analizele pertinente de care se bucură prozele lui Horia Pătrașcu, D. R. Popescu, Radu Ciobanu, Dana Dumitriu, Ileana Vulpescu și alții – un spațiu amplu e rezervat specificului romancierilor  Petre Anghel, Mircea Tomuș și Victoria Murărescu.  S-a înțeles, sper, că ne aflăm în fața unui volum de excepție.

Niciun comentariu: