Pagini

luni, 5 martie 2012

Cum și-a format partidul cadrele ...

Organele superioare de partid, speriate de haosul ideologic care domnea la E.S.RL.A. (dar şi în celelalte edituri) şi de neputinţa lor de a stăpâni situaţia, au găsit o soluţie salvatoare, cu scadenţă însă în patru-cinci ani: au fost selectaţi „din fabrici şi uzine" tineri cu origine socială sănătoasă, com­bativi, care au fost repartizaţi în edituri ca „redactori stagiari", urmând ca, paralel cu însuşirea meseriei de redactor, să acumuleze şi necesarele cunoştinţe de cultură generală urmând cursurile unei facultăţi (de filologie, de istorie); gândirea primitivă a „forurilor" era simplă şi părea salvatoare: după terminarea studiilor, tinerii cu origine sănătoasă urmau să-i înlocuiască pe vechii redactori, care ar fi fost invitaţi să părăsească editura. Soluţia s-a dovedit, bineînţeles, falimentară; tineri care la locul lor de muncă puteau fi eficienţi şi bine retribuiţi, au fost nevoiţi, după câţiva ani, să părăsească editurile, unde nu se putuseră acomoda; câţiva dintre ei au devenit redactori submediocri, iar doi-trei (printre care Ion Nistor, actualul redactor-şef al Editurii Albatros) au dovedit chiar pricepere, pasiune şi aplicare pentru noua meserie. Rezultatul operaţiunii iniţiate de înţelepţii partidului a fost, deci, aproape nul, cu men­ţiunea că o seamă de tineri care puteau ajunge muncitori de nădejde şi-au stricat viaţa, iar în edituri s-a amplificat atmosfera de nesiguranţă, nemaivorbind de ostilitatea cu care au fost întâmpinaţi viitorii redactori... înlocuitori.”
Tiberiu Avramescu

Niciun comentariu: