Pagini

marți, 6 martie 2012

Moștenitorul, un roman realist

ROMANUL lui Petre Anghel, Moş­tenitorul, începe balzacian, anunţînd tema patimii banilor şi ideea burgheză că aceştia rezolvă ma­rile probleme ale omului — libertatea, demnitatea, puterea, năzuinţele greu rea­lizabile. „A stăpîni”, „a învinge”, „a fi înfrînt” verbe ce se conjugă la dia­teza activă sau pasivă, sînt relevante pen­tru universul realist (cu varianta, sa na­turalistă) în tradiţia Balzac — Stendhal — Zola. 
Romanul cu narator obiectiv, cu perso­naje tipice caro evoluează în situaţii ti­pice, cu descrieri de mobilier şi veşmin­te, de interioare şi exterioare, în care se acumulează amănunte revelatoare şi de­terminate, căci orice „amănunt trebuie să fie veridic şt verosimil", a fost admi­rabil ilustrat, la noi de Liviu Rebreanu, G. Călinescu, de Cezar Petreseu, de Ion Marin Sadoveanu.”

Adriana Iliescu, in România literară, 12. II, 1987.

Niciun comentariu: