Pagini

joi, 1 martie 2012

„Cătră acestea putem şi a împotrivnicului neamului nostru, a lui Sarniţie cuvinte, pentru mărturie aduce, căci a nepriiatinului cu multul mai de credzut iaste mărturiia, decât a priiatinului sau aceluie ce n-are nici o treabă; că şi el mărturiseşte că numele românilor noştri, la istoricii greceşti începe a să pomeni de pe vremea lui Isachie Anghel.
Şi cu aceste prelcgomene, pentru adeverinţa numelui şi neamului românilor noştri, pre aceasta vreme îndestulindu-ne, acmu mergem înainte să ne mierăm la istoricii greceşti, şi ales la Nichita Honiatis şi la latini, şi ales la Anlisăodoreanul,  ce au mai făcut şi ce au mai lucrat românii noştri supt numele vlahilor. ”

Dimitrie Cantemir/

Niciun comentariu: