Pagini

luni, 12 martie 2012

Literatura şi Biblia


1. În Scriptură sunt prezente toate formele de exprimare literară, fie în stare pură fie incipient.
2. Cartea Genezei este uneori lirică, alteori epică şi nu de puţine ori dramatică; în Exodul predomină epicul. Judecători, Samuel şi altele sunt istorie.
3. Cartea lui Iov, mai ales în versetele de  început, este un model de intrare în lumea ideilor şi a eposului.
4. În Isaia şi Ieremia, în Ezechiel şi  Daniel metafora se împleteşte cu simbolul, invectiva cu meditaţia. La fel la Micii profeţi.
5. Psalmii sunt treapta cea mai de sus a poeziei antice.
6. Proverbele sunt chintesenţă de înţelepciune, forma cea mai succintă a maturităţii expresiei artistice.
7. Cântarea Cântărilor sunt poezia în stare pură aşa cum stropul   de rouă este imaginea nealterată a  microuniversului. Fără această minunată şi controversată carte, Biblia ar fi desigur mai săracă ,iar ea este o dovadă în plus a harului care i-a luminat pe învăţaţii care au fixat canonul Vechiului Testament.
            Lista poate continua, fireşte, până la Apocalips, şi sărirea fiecărei cărţi din Scriptură ar fi o nedreptate făcută nu doar Spiritului, ci şi spiritului literaturii.

Niciun comentariu: