Pagini

marți, 6 martie 2012

Iancu lu Caragiale despre el

Sunt o fiinţă foarte complexă ! Capriţioasă şi statornică ; impresionabilă ca un copil incult, bla­zată ca un filozof istovit, mahalagioaică şi aristo­crată ; aci primitivă, aci ultra-rafinată. iau în glu­mă împrejurările cele imai grave, şi sunt gravă faţă cu cine ştie ce nimicuri. Mă înnebunesc după eveni­mentele de senzaţie, vesele sau funebre, parade, ac­cidente, crime, sinucideri, scandaluri... [...] îmi tre­buiesc dimineaţa cum deschid ochii ştiri palpitante, dacă nu adevărate, măcar... altfel. Dezminţirea lor seara mă mîhneşte peste măsură şi nu mă pot mingîia decât a doua zi cu o născocire şi mai şi."
I. L. Caragiale, începem (1909).

Niciun comentariu: