Pagini

luni, 26 noiembrie 2012

Marin Preda despre morala scriitorului

"Desigur, dacă tribulaţiile bietului Ioanide ar fi fost descrise realist de către creatorul lui, n-aşi fi fost atît de rău impresionat de acest roman (Scrinul negru). 
În carte, lui Ioanide i se deschid toate uşile, fără să i se ceară altceva decît declaraţii lozincarde despre so­cialism, îi era uşor să le dea? În realitate, în viaţă adică, după apariţia romanului Bietul Ioanide, G. Călinescu a fost scos cu brutalitate de la catedra sa de profesor, unde lăsa amintiri şi regrete de neşters gene­raţiilor de studenţi prin improvizaţiile sale geniale şi talentul său oratoric atît de rar la un gînditor de mare clasă.

Mulţi nu cred că trebuiesc judecate astfel erorile sau scăderile unei mari personalităţi şi că trebuiesc tre­cute în mod decent cu vederea, mai ales că toţi avem asemenea scăderi, şi rar meritul de a fi mari. 

E ade­vărat, dar din ce e formată atunci o conştiinţă ? Nu din totalitatea actelor şi gesturilor ei adevărate ? Puse în lumina adevărată a împrejurărilor în care s-au pro­dus, şi care îl pot absolvi dar şi apăsa ? 

Nu toţi marii scriitori sînt şi martiri ai unei cauze care adesea n-are nici o legătură cu lumea pentru care s-au născut ei s-o descrie sau s-o picteze."

Marin Preda 

Niciun comentariu: