Pagini

miercuri, 21 noiembrie 2012

Cum a evoluat limba

"Limba a evoluat în etape infinitesimale, necontenit, neindicind însă nici o cezură de la care să datăm naşterea. Cât priveşte istoria, aceasta e o realitate mai recentă, ivită relativ târziu în raport cu existenţa preistorică, ce i-a premers. Numai consideraţiile stilistice şi cercetarea adâncimilor ne-ar putea pune în împrejurarea de a da un răspuns întrebării formulate. Poporul românesc s-a născut în momentul când spaţiul-matrice a prins forme în sufletul sau, spaţiul-matrice sau orizontul inconştient speci­fic, care alături de alţi factori a avut darul să determine stilul interior al vieţii sale sufleteşti. Graiul românesc a putut să evo­lueze şi să îndure mutaţiuni, peisajul geografic chiar a putut să fie inconstant; ceea ce s-a păstrat, cu statornicie de cleştar, a fost dincolo de grai şi de peisaj, spaţiul-matrice. Cu un înconjur revenim la "plai"."

Lucian Blaga
 

Niciun comentariu: